VLOG-Standard

Met de steun van talrijke stakeholders heeft de Duitse economische organisatie “Verband Lebensmittel ohne Gentechnik” (VLOG, Verbond Levensmiddelen zonder Gentechniek) een uniforme “zonder gentechniek”-productie- en keuringsstandaard (“VLOG-Standard”) uitgewerkt en in 2013 gepubliceerd. Deze standaard is samen met vertegenwoordigers uit de voeder- en levensmiddelindustrie, certificeringsdiensten, brancheorganisaties en overheden opgezet en afgestemd.

De VLOG-Standard is gebaseerd op de criteria van de Duitse uitvoeringswet EG-Gentechnik (EGGenTDurchfG; Duitse versie). Deze criteria moeten altijd worden nageleefd. Daarnaast geeft deze richtlijn aan hoe de naleving van de criteria precies kan worden geborgd en gecontroleerd. Bovendien zijn uniforme controles voor certificeringsbedrijven en richtlijnen voor analyselaboratoria vastgelegd.

VLOG-gecertificeerde melkproducten

Als een zuivelfabriek resp. een melkveebedrijf VLOG-gecertificeerd dient te worden, mag de melk niet afkomstig zijn van dieren die met voedermiddelen worden gevoerd die volgens de EU-verordeningen VO (EG) nr. 1829/2003 en 1830/2003 als gen-technisch gemodificeerd aangeduid zijn. Dit houdt in dat gen-technisch gemodificeerde planten binnen de “zonder gen-techniek” taboe zijn en dat er ook binnen strenge termijnen gelden: Als de voedering nog moet worden omgezet, betekent dit dat de melkkoe ten minste drie maanden lang gen-techniekvrije voedermiddelen moet hebben gekregen, voordat de melk als “zonder gen-techniek” mag worden aangeduid.

Bij melkproducten kunnen bovendien ingrediënten, additieven en verwerkingshulpstoffen relevant zijn. Ingrediënten en additieven mogen noch gen-technisch gemodificeerde organismen (GGO) bevatten, noch uit of door GGO vervaardigd zijn. Daarnaast mogen ook verwerkingshulpstoffen niet door GGO (bijv. bacteriën of schimmels) vervaardigd zijn. Concreet houdt dit in:

  • Voorbeeld “GGO bevatten“: er mogen geen gen-technisch gemodificeerde micro-organismen in yoghurt worden toegepast
  • Voorbeeld “uit GGO vervaardigd”: maïszetmeel in fruitbereidingen mag hierbij niet van gen-technisch veranderde maïs vervaardigd zijn.
  • Voorbeeld “door GGO vervaardigd”: een stremsel-enzym voor de kaasvervaardiging mag niet door gen-technisch gemodificeerde micro-organismen gewonnen zijn.

Neutrale, door de VLOG geschoolde en erkende keuringsinstituten controleren ter plaatse de naleving van de wettelijke bepalingen en van de VLOG-Standard. Dit omvat het uitvoeren van bedrijfscontroles, de keuring van documenten, maar ook de analyse van levens- en voedermiddelen.

Binnen de gehele productieketen moet het mengen van de “zonder gen-techniek”-producten met producten die niet voldoen aan de criteria van EGGenTDurchfG en van de VLOG-standaard worden uitgesloten. In geval van een melkproduct begint de controle op het scheiden van de goederenstromen bij het voedermiddel in de mengvoerfabriek of bij het landbouwbedrijf loopt via het melktransport tot aan de zuivelfabriek respectievelijk de fase waarin het levensmiddel voor de consument wordt verpakt.